Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

IVO anser att kommunens åtgärder är tillräckliga

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) bedömer att de åtgärder som Luleå kommun har tagit sedan en patients sår ledde till att tån fick amputeras är tillräckliga.

Bakgrunden till händelsen är en patient som inte fick någon bedömning av ett sår på en tå i tid, trots att personalen hade signalerat om det till sjuksköterskan.

Tio dagar efter upptäckten av såret gjordes en bedömning av tån som då blivit infekterad. Tån behandlades direkt men såret försämrades vilket ledde till att tån amputerades.

Bristande kommunikation och prioritering av ärenden under jourtid var en av orsakerna till att såret inte åtgärdades.

Luleå kommun anmälde händelsen till IVO och har gjort följande åtgärder:

  • Information och handlingsplan har gått ut till sjuksköterskor att ta del av journalanteckningar som förts under jourtid och ledighet.
  • Enhetschefer informerar regelbundet sjuksköterskor om skyldigheten att ta del av aktuell journaldokumentation.
  • Besök som inte prioriteras ska skrivas in i tidboken så de observeras och inte uteblir.
  • Verksamheten har inrättat regelbundna teamgruppsmöten där aktuella problem kring patienterna tas upp.

Kontakt
Lena Kruse, verksamhetschef vård och omsorg, 0920-45 58 87