Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
lekande barn

En del av de 400 miljoner kronor som ska investeras inom "Mötesplatser för alla" ska gå till upprustning av lekplatser. Foto: Peter Rosén

 

Pressmeddelande: Så ska Luleå kommun investera 400 miljoner kronor

”Mötesplatser för alla” är samlingsnamn för satsningar som Luleå kommun ska genomföra 2018-2020. Tack vare vinstutdelningen på 400 miljoner kronor från Lulebos försäljning av lägenheter 2015 och 2016 kan satsningarna genomföras utan lånade pengar.

Lulebos ägare, Luleå kommun, fastslog 2015 nya ägardirektiv för Lulebo. Det innebär att Lulebos andel av det totala hyresbeståndet i Luleå ska ligga inom intervallet 45-55 procent. Med det som bakgrund sålde Lulebo sammanlagt drygt 3 000 lägenheter under 2015 och 2016.

Med hänvisning till lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag beslutades om en vinstutdelning från försäljningen på 400 miljoner kronor från Lulebo AB till Luleå kommun.

Syftet med vinstutdelningen till Luleå kommun är att möjliggöra satsningar, utan lånade pengar, på olika typer av mötesplatser; stadsdelscentrum, fritidsanläggningar, idrotts- och motionsanläggningar, lekplatser, parker och utemiljöer på förskolor och skolor samt bostäder för personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar.

– Satsningarna skapar bättre förutsättningar för social sammanhållning och integration och överensstämmer med gällande översiktsplan Vision 2050, säger kommunalråd Niklas Nordström.

Sammanställningen nedan visar hur Luleå kommun kommer att satsa inom ramen för ”Mötesplatser för alla”.

Ytterligare kommentarer lämnas av

  • kommunalråd, Niklas Nordström, 070-497 36 62
  • styrelseordförande Lulebo, Emma Engelmark, 070-520 48 58
  • ekonomichef Luleå kommun, Jan Öström, 070-329 37 92

 

Investeringar inom "Mötesplatser för alla"

2018-2020 (miljoner kronor)Bygga badhus på Hertsön (kostnader för projektet tillkommer efter 2020)      

86 

Rusta upp lekplatser i Luleå kommun, däribland Råneå          

10

Rusta upp parker, däribland Stadsparken

21

Rusta upp skol- och förskolegårdar

18

Utökning av stadscentrum, förutsättningar för bostäder och nytt resecentrum                                             

55

Rusta upp lekplatser m m på Porsön                                        

7

Inom försörjningsuppdraget ordna service- och gruppboenden samt kommunala hyreslägenheter  

88

Rusta upp och bygga nya sporthallar                                 

115

Total summa                                                                 

400