Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Granskning, hållbar ekonomi, medfinansiering

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade på sitt sista sammanträde för i år 17 ärenden, bland annat en granskningsrapport om kommunens kurser, konferenser och representation samt flera projektansökningar.

Granskning av konferenser och representation

Kommunen ser över sina regler och riktlinjer för kommunal representation och följer upp efterlevnaden genom stickprov. Detta efter att en granskning på uppdrag av kommunrevisorerna bedömt att riktlinjer och rutiner för intern och extern representation inte fungerar på ett ändamålsenligt sätt. Revisorerna har granskat ett stickprov på 40 fakturor och kritiserar att majoriteten av fakturorna saknar deltagarförteckning och syfte samt att fakturor attesterats av personer som själva deltagit i representationen. Luleå kommun lade 2016 ner totalt 4,3 miljoner kronor på representation, av dessa avsåg tre miljoner kommunens egen personal.

Uppdrag för en hållbar ekonomi

Hur kan kommunen fortsätta att utvecklas till ett attraktivt, växande och hållbart Luleå med en ekonomi i balans? Det ska en konsultbyrå funderar på och lämna förslag på hur kommunen säkerställer en hållbar och stabil ekonomi utan skattehöjningar. Uppdraget går till företaget Licab som är upphandlad enligt ramavtal för projektledning och tekniska konsulter. Rapporten beräknas kosta 800 000 kronor och ska vara klar i november 2018. Kommunen står inför stora utmaningar: Luleå är i en expansiv period av investeringar i va-nätet och lokaler samtidigt som historiska problem med eftersatt underhåll av kommunens vägar och fastigheter ska hanteras och höga ambitioner i välfärdsuppdraget ska efterlevas.

Tilldelning av nyanlända

Arbetsutskottet informerades om regeringens beslut om tilldelad länsfördelning för nyanlända. Norrbotten ska totalt ta emot 508 anvisningar under 2018. Luleå kommun ska under året ta emot 196 nyanlända, efter fördelning till Pajala (32) samt Överkalix (7).

Bland övriga ärenden:

  • 1,8 miljoner kronor i verksamhetsbidrag till NyföretagarCentrum Nord under 2018–2021.
  • 900 000 kronor under 2018–2021 till Luleå Makerspace för att stärka teknikintresset hos tjejer och kvinnor.
  • 500 000 kronor i bryggfinansiering till Luleå Näringsliv för att etablera dataspelsindustri.
  • 96 500 kronor till Ice Music Festival som ska äga rum 23-24 februari då tillväxtkonferensen samt skridskotävlingen KPN Grand Prix arrangeras i Luleå.

Kommunstyrelsens ordförande Yvonne Stålnacke tackar för sig och lämnar över till Niklas Nordström som tillträder som kommunstyrelsens ordförande, vice ordförande blir Lenita Ericson. Arbetsutskottet sammanträder nästa gång den 15 januari 2018.

Kontaktpersoner:

Yvonne Stålnacke (S), kommunstyrelsens ordförande, 070 641 55 56

Niklas Nordström (S), kommunstyrelsens vice ordförande, 070 497 36 62