Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Beslut om ett samverkansavtal för kostproduktion

Kommunfullmäktige i Luleå kommun beslutade i dag måndag den 18 december om ett samverkansavtal med Piteå kommun vad gäller kostproduktion för äldreomsorgen.

Beslutet innebär:

  • Kommunfullmäktige beslutar att inrätta en gemensam kost- och servicenämnd för Luleå och Piteå kommun.
  • En gemensam kostproduktion för kylda maträtter till äldreomsorgen inrättas vid Öjebyns produktionskök.
  • Samverkansavtalet mellan Luleå och Piteå kommuner fastställs.
  • Kommunfullmäktige antar reglementet för den gemensamma kost- och servicenämnden.

Bakgrund

Socialförvaltningen i Luleå kommun har behov av att leverera 745 000 portioner mat per år till äldre som bor i sina hem och i vård- och omsorgsboenden. Avtalet med den nuvarande samverkanspartnern Region Norrbotten upphör i början av år 2019.

Luleå kommun har sedan tidigare tecknat en avsiktsförklaring tillsammans med Piteå kommun som via produktionsköket i Öjebyn klarar att leverera den volym som Luleå har behov av.

– Jag tycker att det är fantastiskt bra att vi kan samverka med Piteå kommun och dra nytta av varandras styrkor vad gäller maten till våra äldre. Det finns stora fördelar med matens kvalitet och effektivitet i verksamheten att två kommuner som Luleå och Piteå samarbetar, säger Luleås kommunalråd Niklas Nordström.

I kommunfullmäktige i Piteå blev ärendet återremitterat.

Kontakt
Niklas Nordström, kommunalråd Luleå, 070-497 36 62