Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Pressmeddelande; Öppna jämförelser - Grundskola 2017

Luleås kommunala grundskolor stiger i rankingen igen och rankas nu 94 av 290 kommuner (rank 149 år 2016). De faktiska resultaten för elever i årskurs nio i kommunala skolor i Luleå har förbättrats sedan 2016. En högre andel klarar kunskapskraven i alla ämnen, en högre andel blir behöriga till gymnasieskolan och meritvärdena går uppåt igen.

– Det är bra att resultaten förbättras men vi är inte nöjda, vi vill att fler elever
ska klara skolan, säger Maarit Enbuske.

Det är avvikelserna från de modellberäknade värdena som gör att Luleås kommunala grundskolor inte rankas ännu högre. Avvikelserna minskar men är fortfarande synliga, framförallt meritvärdet. Modellberäknade värdet ska visa förväntade resultatet utifrån kommunernas socioekonomiska förutsättningar. Det tar hänsyn till elevernas kön, utbildningsbakgrund, andel nyinvandrade elever och behov av ekonomiskt bistånd.

– Siffrorna för riket som helhet visar en negativ trend när det gäller resultatutvecklingen, samtidigt som internationella undersökningar visar att våra svenska elever presterar bättre, säger Maarit Enbuske. Jag tror att det systematiska kvalitetsarbetet och den skolutveckling som sker i skolan i Luleå och i hela Sverige på sikt ger ett positivt resultat. Men en viktig faktor för att lyckas är att stärka arbetet med att utjämna glappet mellan svenska och utlandsfödda elevers resultat.

Det är viktigt att komma ihåg att Öppna jämförelser är en ranking av kommuner och
rankingen är i jämförelsen med andra kommuner.

– Även om rapporten som helhet visar en negativ trend för landets 290 kommuner, och vi naturligtvis vill att alla elever ska klara skolan, är vi glada för att våra elevers faktiska resultat stiger, säger Maarit Enbuske.

Öppna jämförelser - Grundskola 2017länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt
Skolchef Maarit Enbuske, 0920 – 45 31 21