Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Björkskataskolan uppfyller Skolinspektionens krav

Skolinspektionen har besökt Björkskataskolan den 7 och 8 november 2017. Björksskataskolan är en skola i stadsdelen Björkskatan, Luleå med elever från årskurs 7 till och med årskurs 9. Vid inspektionstillfällena kunde Skolinspektionen konstatera att skolan uppfyller författningarnas krav inom de områden som granskats.

Syftet med tillsynen är att bidra till att eleverna får en utbildning av god kvalitet i en trygg miljö. Skolinspektionens granskning har omfattat bland annat förutsättningar för lärande och trygghet, bedömning och betygssättning samt måluppfyllelse. Elever och lärare har intervjuats och fått ge sin syn på skolan. Vid tidpunkten för tillsynen hade skolan 300 elever. 

- Det känns fantastiskt roligt att få ett erkännande om att det goda arbete som vi gör varje dag på skolan håller för en granskning, tycker rektor Elisabeth Landström. Med hårt jobb och stort engagemang från alla medarbetare har vi nu visat att vi uppfyller de krav som krävs för hög kvalitet.

Alla huvudmän, alltså kommuner, utbildningsföretag och andra organisationer som driver skolverksamhet, får under en treårsperiod från och med 2015 besök av Skolinspektionen.

Kontakt
Elisabeth Landström, rektor Björkskataskolan, 0920 – 45 33 10