Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Svenska elever har blivit bättre på att läsa

Idag presenterade Skolverket resultatet från den senaste PIRLS-studien 2016, en internationell studie som visar läsförmågan hos elever i årskurs 4. Sverige placerar sig på åttonde plats, samma höga poäng som 2001, då Sverige låg i topp. Jämfört med de nordiska länderna som deltog så presterade Sverige bättre än Danmark, sämre än Finland och lika bra som Norge. Sverige deltar för fjärde gången i PIRLS-studien.

-Jätteroligt att ta del av rapporten, tycker skolchefen Maarit Enbuske. Sverige placerar sig topp-tio, och det är den fjärde undersökningen där svenska elever förbättrar sitt resultat!

Fjorton av de 50 länder som deltagit i PIRLS har även genomfört e-PIRLS, där för första gången elevernas digitala läsförmåga genomförts. Det är ett läsprov som görs i simulerad internetmiljö. Syftet med provet är att undersöka elevernas förmåga till den typ av läsning på internet som blir allt vanligare när det gäller att söka och ta till sig information både i skolan och på fritiden. Sverige presterade fjärde bäst, bara Singapore, Norge och Irland var bättre. Undersökningen visar att svenska elever är ännu bättre på digital läsning jämfört med pappersläsning.

-När vi tittar på resultat från nationella prov i årskurs 3, som våra elever i Luleå genomfört, ser vi höga resultat över tid, som även ligger över rikets genomsnitt. Vi ser också en glädjande uppåtgående trend när det gäller elevernas högläsning, säger Louice Stridsman, verksamhetschef i grundskolan.

Svenska skolan är bättre än sitt rykte. Undersökningen visar att det fortfarande finns skillnader mellan pojkars och flickors läsning och att hemresurser har betydelse för elevernas resultat på provet. I 48 av de 50 länder som deltagit visar resultatet av flickor presterar bättre än pojkar. I Sverige är skillnaden 15 poäng mellan flickor och pojkar, samma skillnad som vid den första studien 2001.

-Framgångsfaktorer som Skolverket lyfter fram i sin analys är också framgångsfaktorer för skolan i Luleå, bland annat hög andel behöriga lärare, säger Maarit Enbuske. Förskolans arbete med lärande och utveckling påverkar också i förlängningen elevernas läsförmåga.

Kontaktperson
Louice Stridsman, verksamhetschef grundskolan, 0920 – 45 72 82
Maarit Enbuske, skolchef, 0920 – 45 31 21

Läs mer Skolverket, PIRLS 2016länk till annan webbplats