Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Socialnämndens arbetsutskott sammanträder den 6 december

Socialnämndens arbetsutskott kommer bland annat att behandla en motion om införande av en äldreombudsman samt ansökningar om föreningsbidrag.

Motion om införande av en äldreombudsman
En motion har lämnats in om att inrätta en äldreombudsman i Luleå. Denna ska fungera som en neutral stödperson vid kontakter med äldreomsorgen samt ta emot synpunkter och klagomål som gäller äldreomsorgen. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen eftersom det redan pågår ett utrednings- och planeringsarbete för ökad trygghet, välbefinnande och delaktighet för äldre i Luleå kommun.

Ansökningar om föreningsbidrag för år 2018
Socialförvaltningen behandlar varje år ansökningar om bidrag från föreningar med anknytning till socialnämndens verksamhetsområden.

Följande föreningsbidrag föreslås beviljas för år 2018 (i urval):

  • Handikappföreningarnas samarbetsorgan (HSO) får 160 000 kronor i verksamhetsbidrag.
  • Riksförbundet för social och mental hälsa (RSMH) får 100 000 kronor.
  • Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB) får 90 000 kronor.
  • Kvinnojouren IRIS får 63 000 kronor.

Beslut tas vid socialnämndens sammanträde den 15 december.

Ärenden till socialnämndens arbetsutskott den 6 decemberlänk till annan webbplats

Kontakt
Fredrik Hansson, socialnämndens ordförande, 070-236 50 76