Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Digitala verktyg till all ordinarie personal i förskolan

All ordinarie personal i förskolan ska få en egen Ipad. Bakgrunden är bland annat de mål som finns i skolans i IT-strategi och i regeringens digitala strategi för skolan. I dessa står det att alla medarbetare i förskola och skola ska använda digitala verktyg och läromedel i sitt arbete. Vikten av att medarbetarna kontinuerligt ska få möjlighet att utveckla sin digitala kompetens i sitt pedagogiska arbete i barngrupp lyfts även. Satsningen uppgår till 1 miljon kronor.

Tillgången till digitala verktyg och kompetensen inom samma område varierar mellan förskolorna. Tidigare har respektive förskolechef ansvarat för inköp och kompetensutvecklingssatsningar. Det har resulterat i att förskolors tillgång till digitala verktyg och kompetens bland medarbetarna ser olika ut.

- Det är glädjande och av största vikt att vi nu gör en rejäl satsning på digital utveckling i kommunens förskolor, förklarar verksamhetschef Annica Backman. Nu när ordinarie personal får en egen Ipad underlättas arbetet med att utveckla lärmiljöerna med hjälp av digitala verktyg. Vi har även rekryterat en IKT-pedagog tillika projektledare som ska stödja förskolans digitala resa, för implementeringen av Ipads men framför allt stödja och genomföra kompetensutvecklingsinsatser i Luleås förskolor på uppdrag av Luleås förskolechefer.

Maria Hedlund, samordnare för förskolans IT-råd håller med.

- Vi ser fram emot att få sätta igång arbetet. Genom ”lärspridare” och kollegialt lärande ska vi höja medarbetarnas kompetens och gemensamt utveckla förskolan i Luleå.

Kontaktpersoner

Annica Backman, verksamhetschef för förskolan
Telefon: 0920-453628

Maria Hedlund, förskolechef och samordnare för förskolans IT-råd
Telefon: 0920-455273