Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Anders Sundström föreslås som ordförande för Luleå kommunföretag

Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige den 18 december beslutar att inrätta en extern ordförande.

Styrelsen till Luleå kommunföretag AB föreslås få en extern opolitisk ledamot som går in som ordförande. Ärendet kommer upp på kommunfullmäktige den 18 december. Nuvarande ordförande är kommunstyrelsens ordförande Yvonne Stålnacke.

Luleå kommunföretag med dess dotterbolag står inför omfattande förändringar de närmsta åren. Energimarknaden är under kraftig förändring. Hamnen står inför stora investeringar (i projektet Malmporten ska farleden muddras och en ny djuphamn byggas) och får en ny roll med ökad verksamhet.

Kollektivtrafiken befinner sig i en tillväxtfas med vidgat uppdrag och omfattande investeringar (Sveriges nordligaste elbusslinje). Avfallshantering, återbruk och återvinning blir alltmer kritiskt för att minska klimatpåverkan och förbättra miljön. Verksamheten inom flygteknik blir alltmer kritisk för t ex försvarsmakten, men har kvarstående problem med lönsamhet. Bostadsbyggandet är fortsatt kritiskt för Luleås utveckling och att det bostadssociala uppdraget utvecklas ytterligare när kommunen växer.

Detta är några exempel på de frågor och utmaningar koncernen står inför. För att hantera dessa utmaningar bedömer kommunledningen att styrelsen behöver stärkas med en extern opolitisk ledamot.

– Med sin gedigna erfarenhet både från näringslivet och från kommunal verksamhet kommer Anders Sundström att förstärka Luleå kommun på ett ovärderligt sätt. Det är extra viktigt inte minst med tanke på den höga förändringstakt som väntar våra kommunala bolag de närmsta åren, säger Niklas Nordström.

Ytterligare upplysningar lämnas av Niklas Nordström, kommunalråd, mobil 070 - 497 36 62 eller Anders Sundström, mobil 070 - 589 19 11

Fakta om Anders Sundström

Född 1952

UTBILDNING

Samhällsvetare Umeå universitet

STYRELSEUPPDRAG

Kooperativa förbundet (KF), ordförande

NMI Group AB, ordförande

TIDIGARE UPPDRAG

  • Kommunalråd Piteå kommun

1983-1992 Vice ordförande i Domänverket och Domänföretagen AB

1986-1994 Ledamot i styrelsen för Älvsbyhus

1986-1999 Ordförande för socialdemokraterna i Norrbotten

1990-2004 Medlem i socialdemokraternas verkställande utskott

1994-1998 Arbetade inom regeringskansliet i tur och ordning som arbetsmarknadsminister, näringsminister och socialminister

1998 Riksdagsledamot

1999-2004 VD och ordförande för Sparbanken Nord

1999-2004 Ledamot i styrelsen för Sorb Industri, i dag del av Lifco

2000-2008 Vice ordförande i styrelsen för Boliden

2002-2004 Riksdagsledamot

2004-2013 Koncernchef Folksam

2009-2016 Ledamot, vice ordförande och ordförande i styrelsen för Swedbank