Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Projekt i grundskolan får bidrag från Kronprinsessparets stiftelse

I fem skolor i Luleå gör många barn som förr, de går eller cyklar till skolan. Det är en del av projektet Aktiva skoltransporter där skolorna i Antnäs, Porsön, Sunderbyn, Måttsund samt Ormbergsskolan medverkar. Aktiva skoltransporter har nu uppmärksammats av Kronprinsessparets stiftelse, som har beviljat bidrag för att möjliggöra informationsspridning.

Projektet handlar om att få fler barn att gå och cykla till skolan och bygger på gamification, delaktighet och integration i lärande, något som visat sig vara framgångsrikt i ett tidigare lyckat pilotprojekt.

Framgången av piloten har inspirerat Luleå kommun att införa projektet på fler skolor, med syfte att vidareutveckla och sprida projektet. Under projekttiden skapas även en modell för att möjliggöra spridning av projektet till andra skolor i Sverige. Den informationsspridningen är inte finansierad i grundprojektet, men har nu beviljats finansiering av Kronprinsessparets stiftelse för att användas till exempelvis tryckkostnader, konferenser och resor.

– Det är mycket glädjande att vi får ta emot ett bidrag från Kronprinsessparets stiftelse, tycker Louice Stridsman, verksamhetschef inom grundskolan. Det gör det möjligt för oss att fortsätta utveckla projektet, och att omhänderta det viktiga arbetet med att sprida vidare goda erfarenheter och inspirera fler att följa efter.

Så sent som på 1970-talet gick eller cyklade 90 procent av alla barn i Sverige till skolan, idag är siffran under 50 procent.

– Genom att använda gamification och delaktighet har vi tidigare genomfört ett lyckat pilotprojekt för barn i åk 1 på Ormbergsskolan, berättar Anna-Karin Lindkvist, Luleå tekniska universitet. Projektet ökade barnens fysiska aktivitet och möjliggjorde en integrering av lärande på ett lekfullt sätt. Förutom att barnens kunskaper ökade stärktes också deras självkänsla, samhörigheten i klassen främjades och den psykosociala miljön förbättrades. Föräldrarnas attityd, deras tilltro till barnens förmåga att på ett säkert sätt kunna gå och cykla till skolan ökade också. Att använda empowerment och låta barn, lärare och föräldrar få vara med och utveckla projektet, bidrar till ett hållbart resultat. Gamification gör det möjligt att integrera lärande.

Projektet Aktiva skoltransporter är en samverkan mellan Barn- och utbildningsförvaltningen, Stadsbyggnadsförvaltningen, Luleå kommun och Institutionen för hälsovetenskap, Luleå Tekniska Universitet. Dessutom bidrar Institutionen för Samhällsbyggnad och naturresurser, Luleå Tekniska Universitet med sina kunskaper om trafiksäkerhet och miljöutvärdering.

Kontaktpersoner
Louice Stridsman, verksamhetschef inom grundskolan i Luleå, 070 - 355 75 03
Anna-Karin Lindkvist, universitetslektor, Luleå tekniska universitet, 072 – 539 06 60

Mer om pilotprojektet och möjlighet att ta del av barnen och lärarnas erfarenheterlänk till annan webbplats