Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Östra Länken drar västerut – här är nästa etapp i projektet

Nu har Stadsbyggnadsförvaltningen på Luleå kommun arbetat fram ett förslag till beslut vad gäller nästa byggetapp i Projekt Östra Länken. Det handlar om sträckan mellan Mjölkudden och Storheden.

– Det huvudalternativ till dragning vi föreslår kommer att ge Luleborna ett robust och säkert va-system och tar samtidigt hänsyn till de höga naturvärden som finns efter stranden mot Notviken, säger Petra Viklund, VA-chef på Luleå kommun.

– Vi har nu fått ett gediget underlag att ta ställning till och ärendet kommer att behandlas i nämnden i december, säger Lenita Ericson, ordförande i Stadsbyggnadsnämnden.

Östra Länken 4E är en deletapp i Luleå kommuns stora anläggningsprojekt Östra Länken, som har till syfte att skapa förutsättningar för tillväxt i Luleå kommun. Etappen sammanbinder vatten- och avloppsledningar mellan Storheden och Mjölkudden

Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut för Östra Länkens etapp 4E föreslås följa Alternativ 2b, se karta. Det nya va-stråket visas med röd linje, medan befintligt va-huvudstråk, som kvarstår i drift även efter nya va-stråket färdigställts, redovisas i blått.

Den 28 november hålls informationsmöten med de berörda företagen och hushållen i området och där förklaras närmare vilka kriterier som legat till grund för valet av sträckningen.

Ytterligare samråd kommer framöver att hållas oavsett vilken dragning nämnden beslutar sig för av de nuvarande fyra alternativen.

Kontakt

Lenita Ericson, ordförande i Stadsbyggnadsnämnden.
0920 45 37 24 Mobil: 072 - 725 10 24

Petra Viklund, Avdelningschef, Stadsbyggnadsförvaltningen, Vatten och avlopp
0920 45 37 51

 

Läs mer om Östra Länken etapp 4E.länk till annan webbplats