Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Pressinbjudan - Tankeverkstad med politiker, förvaltningar och organisationer

Luleå kommun har fått ett stort gensvar på inbjudan till tankeverkstaden "Tillsammans för ett gott liv i Luleå". Över 110 personer kommer att delta när vi ska prata om hur vi kan samverka på ett nytt sätt. Eventet är deltagardrivet och dialogen är i fokus när vi gör en uppstart för att hitta formerna för ett nytt kommunövergripande och sammanhållet arbetssätt med det civila samhället*.

Onsdag 22 november, kl. 18:30
Edens Event & festvåning, Nygatan 10 B i Luleå

Yvonne Stålnacke, kommunstyrelsens ordförande samt Ylva Löwenborg, ordförande SEÖN (Social Ekonomi Övre Norrland) inleder tankeverkstaden. Därefter tänker vi tillsammans i mindre grupper. 

Kvällen avslutas med en vernissage där vi ser det gemensamma resultatet. Deltagarna kan lämna sina synpunkter på andra gruppers dialoger genom att klistra upp lappar i anslutning till presentationen.

Välkomna!

Kontakt
Sara Palmman
Luleå kommun, stab - kvalitet & samhällsutveckling
sara.palmman@lulea.se 
0920-454133, 0725-40 09 13 
www.lulea.se/ettgottliv

*Det civila samhället utgörs av alla de initiativ där människor går samman av fri vilja och organiserar sig för att förbättra sin egen eller andras vardag. Engagemanget i dessa föreningar, trossamfund, stiftelser, kooperationer och andra sammanslutningar gör tillsammans med staten, näringslivet och familjen samhället komplett.