Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Kommunens åtgärder vid Fyren är tillräckliga

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) riktade i februari skarp kritik mot socialnämnden i Luleå vad gäller nattbemanningen vid Fyrens korttidsboende som man ansåg var för låg.

IVO-kritiken bestod i att Fyrens korttidsboende, där personer med demenssjukdom vistas, skulle bemannas nattetid på ett sådant sätt att personalen utan dröjsmål kunde hjälpa och stödja de boende.

Luleå kommun svarade IVO att man ansåg att den bemanning som fanns var tillräcklig, vilket IVO inte höll med om och beslutade den 22 september 2017 om ett vite på 1 000 000 kronor om kommunen inte utökade sin bemanning nattetid till minst sex personer.

Det gjorde kommunen och gjorde även följande åtgärder för att ge Fyrens boende en god omvårdnad:

  • Personalen roterar inte längre runt på avdelningarna, har inte olika placeringar på olika skift utan i stället fasta placeringar i syfte att få en bättre kännedom om de boende.
  • Genomför gemensamma arbetsplatsträffar för dag- och nattpersonal.
  • Genomfört utbildning i larmsystemet.
  • Enhetschefen träffar regelbundet nattpersonalen i anslutning till avslutat nattpass för att ta del av rapportering.
  • Enhetschefen arbetar enstaka nattpass.
  • En förnyad utbildning i inkontinensskydd planeras.

IVO har nu meddelat Luleå kommun att de åtgärder som gjorts är tillräckliga.

Kontakt
Monica Forsberg, områdeschef Luleå kommun, 072-560 65 42