Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Utskrivningsklara patienter tas hem

De patienter som är utskrivningsklara vid Sunderbyn sjukhus tar upp ett stort antal vårdplatser och det är kommunens ansvar att se till att patienterna kan återvända till sina hem. – Vi planerar dagligen och går igenom varje patient för att skynda på utskrivningen, säger Gabriella Sjöström, socialchef i Luleå kommun.

Luleå kommun och Region Norrbotten har ett samverkansavtal där man samordnar hemgången innan en person skrivs ut från sjukhuset. I dag har vårdplanering av 13 personer skett och som inom kort får komma hem.

– Vi måste också se till att rätt hjälpmedel och vårdpersonal finns på plats vid hemgången, säger Gabriella Sjöström.

Kommunen har fem dagar på sig att planera för att detta sker tryggt och säkert. Oftast kommer personen hem tidigare än så.

Luleå kommun satsar på att anställa fler sjuksköterskor till hemsjukvården och utveckla samarbetet med läkare.

Tillsammans med Region Norrbotten har kommunen ett projekt där hemsjukvårdspatienter ska få hembesök av läkare och sjuksköterska för att slippa åka till akuten i onödan.

Vidare öppnar kommunen 18 nya trygghetsplatser vid Bergvikens vård- och omsorgsboende. Det är en satsning för att trygga de mest svårt sjuka äldre och även här förstärks hälso-och sjukvården med tre sjuksköterskor, en arbetsterapeut och en fysioterapeut.

Kontakt
Gabriella Sjöström, socialchef, 070-297 11 28