Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Borgmästarskolan och Porsöskolan uppfyller Skolinspektionens krav

Skolinspektionen har besökt Borgmästarskolan och Porsöskolan i oktober 2017. Vid inspektionen kunde Skolinspektionen konstatera att båda skolorna uppfyller författningarnas krav inom de områden som granskats.

Alla huvudmän, alltså kommuner, utbildningsföretag och andra organisationer som driver skolverksamhet, får under en treårsperiod från och med 2015 besök av Skolinspektionen. Syftet med tillsynen är att bidra till att eleverna får en utbildning av god kvalitet i en trygg miljö. 

Vid höstens inspektion har Borgmästarskolan och Porsöskolan granskats. Granskningen har omfattat bland annat förutsättningar för lärande och trygghet, bedömning och betygssättning samt måluppfyllelse. Elever och lärare har intervjuats och fått ge sin syn på skolan. Skolinspektionen inte funnit några brister på någon av de två grundskolor som besökts i höst.

–Porsöskolan har många duktiga medarbetare, som arbetat målmedvetet med att förbättra tryggheten på skolan, vilket även har gett positiva effekter på
kunskapsresultaten, säger rektor Annika Häggstål.

– Det känns otroligt positivt att Borgmästarskolan lever upp till Skolinspektionens krav, tycker Borgmästarskolans rektor Annika Björnfot. Det visar på att vi prioriterar rätt i vårt pågående utvecklingsarbete.

Kontakt
Annika Häggstål, rektor Porsöskolan, 0920 – 45 38 18
Annika Björnfot, rektor Borgmästarskolan, 0920 – 45 56 50