Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott 9 november

Vid stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott den 9 november kommer 12 ärenden att behandlas, däribland 4 medborgarförslag, ändring av hastighet på Svartövägen samt namnsättning av 14 parker.

Ärenden till stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott 9 november
Besluten fattas vid stadsbyggnadsnämndens sammanträde den 23 november.

Kontakt
Roger Danell, stadsbyggnadschef, 0702-65 43 01
Lenita Ericson, stadsbyggnadsnämndens ordförande, 072-72 51 024