Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Kronanhallen invigs hösten 2018

Byggandet av den nya stadsdelen Kronan i Luleå pågår på många fronter. I september invigdes den nya F-6 skolan på området och i februari 2018 var det tänkt att närbelägna sporthallen Kronanhallen skulle öppnas. Dessvärre har sättningar i bottenplattan under byggtiden gjort att färdigställandet av hallen försenas ca 2 månader.

PRESSMEDDELANDE 2017-10-31

Anledningen till förseningen är att sättningar i bottenplattan upptäcktes under sommaren 2017.

– Idag utreder vi vem som bär ansvaret för händelsen och vi för diskussioner med både entreprenören och projekterande konsulter om vad som hänt, säger Jesper Klefsjö, chef Stadsbyggnadsförvaltningens investeringsavdelning.

Fokus i projektet har efter sommaren varit att försöka minimera både kostnader och tidspåverkan i entreprenaden genom att åtgärda de uppkomna sättningarna i bottenplattan. Det har medfört merarbete som pålning, förstärkning av kantbalk, en ny platta för förrådsdelen och mer material under kvarvarande bottenplatta.

Merarbetet har inneburit ökade kostnader i entreprenaden och alla merkostnader är inte kända i dagsläget men det rör sig om flera miljoner.

– Vem som bedöms vara ansvarig för de uppkomna sättningarna i betongplattan kommer att påverka om budgeten på 60 miljoner håller för entreprenaden, säger Jesper Klefsjö, chef Stadsbyggnadsförvaltningens investeringsavdelning.

– Eftersom det ännu inte pågår någon verksamhet i hallen påverkar förseningen endast eleverna på Tallkronanskolan. De får ha sina idrottslektioner i nuvarande hall hela våren och att vi väntar till innan skolstarten hösten 2018 med att inviga Kronanhallen, säger Helén Wiklund Wårell, fritidschef.

Läs mer om Kronanhallen - Luleås nya sporthall

 

Kontakt:

Frågor som rör verksamheten:
Helén Wiklund Wårell, Fritidschef
070 386 56 08

helen.wiklund-warell@fritid.lulea.se

Frågor som rör bygget:

Jesper Klefsjö, chef Stadsbyggnadsförvaltningens investeringsavdelning

072 206 51 80
Jesper.klefsjo@lulea.se

Övriga frågor:

Eva Sundgren, kommunikatör Stadsbyggnadsförvaltningen

070 338 96 95

eva.sundgren@lulea.se