Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Lösning på gång för natthärbärge under vintern

Det pågår en aktiv dialog mellan kommunen och en nybildad ideell förening som är intresserad av att driva ett natthärbärge i Luleå under vinterhalvåret.

Om allt går vägen startas natthärbärget upp under december och håller öppet fram till sista april i tidigare lokaler på Repslagaregatan.

Om kommunen inte lyckas nå en lösning med föreningen står Luleå utan natthärbärge. I så fall kommer lösningen att vara som under resterande del av året, vilket innebär att individer som är i en nödsituation kan ansöka om ekonomiskt stöd för mat och annat. Ansökan prövas individuellt och mot både nödperspektivet och andra krav som ställs för att få ekonomiskt stöd. Utsatta EU-medborgare kan till exempel beviljas stöd till en resa till ambassaden i Stockholm.

– Vi hoppas nu på att vi når en lösning även för den här vinterns natthärbärge, säger Carin Johansson, områdeschef Individ- och familjeomsorg.

Kontakt
Carin Johansson, områdeschef individ- och familjeomsorg, 0920-45 44 73