Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Crowdsourcing Week 2018 till Luleå och Norrbotten

Luleå kommun tar idag ett nytt steg då vi annonserar att Crowdsourcing Week arrangeras i Luleå och i Vuollerim. Det är en internationell satsning som utvecklas i samarbete med Luleå tekniska universitet. Syftet är att stärka och utveckla Norrbottensregionens näringslivsstruktur och förbättra förutsättningarna för hållbar samhällsutveckling.

Crowdsourcing som metod bygger på samarbete över det traditionella sektorstänkandet. Syftet är att skapa ett internationellt kluster för bland annat klimatfrågor, energi och hållbarhet, hälsa, ekonomi och spelteknologi. Den internationella konferensen har tidigare arrangerats i bland annat London, Bryssel, Singapore, Seattle och Washington. Nästa år kommer den till Luleå och Norrbotten.

Flera ledande europeiska och internationella talare och förändringsproffs har redan anmält sig till eventet, som kommer att genomföras på Luleå tekniska universitet och i Vuollerim den 20-25 mars 2018. Deltagare från hela världen kommer att få en unik inblick i hur hela samhällen som Luleå och Vuollerim har förvandlat sig genom nya affärsmodeller och dessutom få en möjlighet att uppleva den arktiska livsstilen.

Niklas Nordström, kommunalråd i Luleå, blir en av huvudtalarna. Han ser många fördelar med att eventet hålls i Luleå och Norrbotten:

- Luleå har utvecklats till en modern stad och vi jobbar hela tiden på att bli ännu bättre. Detta visar konkret på vilket intresse vi har att utveckla vårt globala samarbete genom nya metoder för att skapa jobb, tillväxt och hållbar samhällsutveckling. Crowdsourcing stämmer också väl med Vision 2050 som vi arbetar efter. Det kommer att krävas ännu fler satsningar på innovation, entreprenörskap och globalt engagemang i framtiden. Vi ser fram emot att välkomna våra internationella gäster till Crowdsourcing Week, säger han.

FAKTA: Crowdsourcing Week (CSW)

Crowdsourcing Week är en internationell konferens om crowdsourcing och öppen innovation. Det är ett globalt nätverk och forum för samhälls- och delningsekonomi som engagerar organisationer, innovatörer, investerare, beslutsfattare och entreprenörer till ett mer öppet och socialt pådrivande samhälle med hjälp av bland annat internet och onlineverktyg. Konferensen är en del i en långsiktig satsning på att utveckla en europeisk plattform under åren 2018-2020. Mer information här:

www.crowdsourcingweek.com/csw-arctic-europe-2018länk till annan webbplats

Kontaktuppgifter:

Niklas Nordström, kommunalråd Luleå, 070-497 36 62

Eva-Lena Skalstad, Lapland Vuollerim, 070-958 05 58

Kaj Embrén, VD Crowdsourcing Week Europa,  +447400538926, 070-398 22 11