Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Gemensamma nämndssammanträden två gånger per år

Vid barn- och utbildningsnämndens och socialnämndens gemensamma arbetsutskott den 25 oktober föreslås att nämnderna ska ha gemensamma nämndssammanträden två gånger per år.

Barn-och utbildningsnämnden och socialnämnden i Luleå har tidigare haft gemensamma arbetsutskott två gånger per år. Däremot har det inte varit någon gemensam beredning inför AU-mötena och det har inte heller skrivits något gemensamt protokoll. Upplevelsen är dock att det finns behov av ett fortsatt och fördjupat samarbete mellan respektive nämnd och förvaltning.

Förslaget från nämndernas ordförande är att fortsättningsvis två gånger per år
ha gemensam beredning både för tjänstemän och politiker och gemensamma
nämndssammanträden. De gemensamma nämndsmötena ska vara protokollförda och offentliga.

– Vi vill fördjupa och systematisera samarbetet kring nämndernas gemensamma mål genom att två gånger per år ha gemensamma nämndssammanträden, förklarar Carina Sammeli, ordförande i Barn- och utbildningsnämnden.

Även socialnämndens ordförande Fredrik Hansson betonar vikten av att utveckla samarbetet:
– Utbildning är den viktigaste faktorn för att bryta socialt utanförskap bland barn och unga, därför behöver vi fördjupa samarbetet mellan nämnderna.

Kontakt
Carina Sammeli, ordförande i barn- och utbildningsnämnden, 070 – 619 33 38
Fredrik Hansson, ordförande i socialnämnden, 072 - 451 11 76