Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nu föreslås att gångbron över Södra hamnleden rivs

Nästa torsdag ska Stadsbyggnadsnämnden ta ställning till arbetsutskottets förslag om att gångbron över Södra hamnleden ska rivas.

Gångbrons skick har under en längre tid medfört omfattande driftsproblem och brister som har lett till höga kostnader. Stadsbyggnadsförvaltningen har utrett statusen på gångbron samt trafiksäkerhetssituationen i korsningen.

Utredningen visar bland annat att hissar och rulltrappor inte fungerar, att det saknas vindfång, avskrapningsgaller och markvärme vid entréerna. De stora fönsterytorna skapar värme- och köldproblem som kan leda till att det blir isbildning, vilket kan orsaka problem för trafiken nedanför gångbron. Det har även varit problem med larmövervakningen.

En fortsatt kommunal drift av gångbron beräknas kosta ca 7 miljoner kronor för ombyggnation och med en driftkonsekvens på 1 miljon kronor per år. En rivning beräknas kosta ca 1,3 miljoner kronor utan fortsatta driftskostnader.

Utredningen visar att en rivning av gångbron kan utföras med bibehållen trafiksäkerhet efter genomförda åtgärder. Därför föreslår stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott till stadsbyggnadsnämnden att gångbron ska rivas.

—Nuvarande situation är ohållbar och det är på tiden att vi tar ställning i den här frågan, säger Lenita Ericson stadsbyggnadsnämndens ordförande.

Kontakt

Lenita Ericsson, stadsbyggnadsnämndens ordförande,0920-45 37 24