Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Luleå kommun visar ett förbättrat resultat i arbetet med äldre

Luleå kommun visar ett förbättrat resultat i årets Öppna jämförelser vad gäller arbetet inom hemtjänsten.

97 procent av de äldre upplever att hemtjänstpersonalen i Luleå kommun har ett gott bemötande och den sammantagna nöjdheten har ökat från fjolårets 83 procent till årets 87 procent.

– Trenden går åt helt rätt håll och jag är extra stolt och glad över att det utvecklingsarbete som vi påbörjade 2016 inom hemtjänsten visar ett förbättrat resultat, säger socialchefen Gabriella Sjöström.

Sammantaget är Luleå kommuns resultat inom vård- och omsorgsboende lika med eller bättre i förhållande till kommunerna i Norrbottens län, förutom inom två områden. Dessa är hur personalen meddelar tillfälliga förändringar och hur svårt det är att träffa läkare eller sjuksköterska på ett äldreboende.

Öppna jämförelser jämför varje år kvaliteten inom socialtjänst och hälso- och sjukvård i hela Sverige och bidrar till att kommunala verksamheter kan förbättras och utvecklas.

Kontakt
Gabriella Sjöström, socialchef, 070-297 11 28