Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Professor Yngve Gustafson en av föreläsarna under VO-Collegeveckan

VO-College i Luleå arrangerar en kostnadsfri föreläsningsserie 16 – 20 oktober. Onsdag den 18 oktober föreläser Yngve Gustafson, professor i geriatrik vid Umeå universitet, som bland annat medverkat i TV-programmet ”Sveriges bästa äldreboende”.

Förläsningarna riktar sig till personal som arbetar inom brukar- och
patientnära yrken, bland annat barnsköterskor, personliga assistenter,
stödassistenter, skötare eller undersköterskor. Föreläsningsserien är även
öppen för andra intresserade.

Dag och tid: Onsdag 18 oktober, kl 9.00 – 12.00
                          (media är välkomna från kl 8.45)

Plats:            Stadshusets sessionssal, Luleå

Professor Yngve Gustafson ger samma föreläsning på eftermiddagen, kl 13.00 – 16.00.

– Vi vill med föreläsningsserien under VO-Collegeveckan uppmärksamma, synliggöra och fortbilda yrkeskompetenser, däribland undersköterskan, som är en av våra främsta välfärdsarbetare, säger Ann-Britt Landström, processledare vid VO-College.

Se hela programmet

Välkomna!

Kontakt
Ann-Britt Landström, lokal processledare VO-College i Luleå, 070-387 99 77