Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nu avfyras Teknikcolleges egna raketer

I år har nationella Teknikcollegedagen firats för fjärde gången. Eleverna på Teknikcollege i Luleå har byggt egna raketer, som i en final nu ska tävla om vilken raket som kommer längst och är snyggast.
Dag och tid: Onsdag 18 oktober, klockan 14.00
Plats:              Hälsans hus, konstgräsplanen

– I Luleå har vi uppmärksammat dagen med att anordna en tekniktävling för våra kreativa elever på Teknikcollege, berättar rektor Anna Nilsson, Luleå
gymnasieskola. En tekniktävling attraherar eleverna, som gillar att tävla och
konstruera. Dessutom är det en bra träning för eleverna att tillsammans, som en
grupp, arbeta med projektet. Totalt är det tolv klasser från Industritekniska programmet och Teknikprogrammet, som deltar i tävlingen.

Teknikcollege syftar till att visa upp de satsningar som görs för att skapa en matchning mellan utbildningssystemet och de kompetensförsörjningsbehov som Sveriges teknik- och industriföretag har. Teknikcollege är en kvalitetsstämpel på
utbildningar där kommuner, utbildningsanordnare och företag samverkar för att
öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar.

Kontakt
Anna Nilsson, rektor för Teknikcollege, Luleå gymnasieskola,
070-299 38 62