Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nytt förslag för Musikens Makt samt pengar till danssatsning

Kulturnämndens arbetsutskott har idag behandlat frågan om Musikens Makt och samt en bidragsansökan från Exiled Dance Crew. Gällande Musikens Makt föreslår arbetsutskottet att en grundfinansiering från kommunfullmäktige på 1 450 000 kronor beviljas till en festival helgen innan skolstart samt att festivalen ska upphandlas. Gällande Exiled föreslås att de får 350 000 kronor, då ansökan är helt i linje med den politiska viljan att stärka dansen i Luleå ytterligare.

 Kulturnämndens arbetsutskott tog i dag ett nytt förslag* till beslut om Musikens Makt som innebär att:

  • Kulturnämnden övertar ansvaret att genomföra en festival helgen innan skolstart
  • Festivalens grundfinansiering på 1 450 000 kronor tillförs kulturnämndens årliga budget
  • Festivalen upphandlas 2018 och 2019. Från 2020 får kulturnämnden ansvaret att besluta om förutsättningarna för festivalens genomförande
  • Festivalen ska vara en mötesplats och ett evenemang där framförallt unga, men även andra åldersgrupper, möts med det gemensamma intresset musik. Festivalen ska hållas på Gültzauudden, vara drogfri och gratis

- Kulturnämnden anser att festivalen är en uppskattad, viktig och etablerad del av Luleås kulturliv. Vi vill med det här förslaget säkra att den får leva vidare under samma ekonomiska villkor som tidigare, säger Omar Jakobsson, kulturnämndens ordförande, och fortsätter:

- Att vi valt upphandlingsalternativet beror på att vi vill säkerställa att festivalen är drogfri, gratis och framförallt riktar sig mot unga.

Beslut 26 oktober
Föreslaget innebär att festivalens grundfinansiering på 1 450 000 kronor kompletteras med 100 000 kronor från kulturnämnden.

Beslut tas på kulturnämnden den 26 oktober och ärendet går sedan vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

* Tjänstepersonsförslaget från kulturförvaltningen var att lämna alla krav på tidpunkt och liknande och istället inrätta en pott på 1 350 000 kronor som civilsamhället fritt kunde söka från för att skapa ett arrangemang i centrum.

Nästa steg i danssatsningen
På arbetsutskottet togs även bidragsansökningen från Exiled Dance Crew upp. Föreningen har idag cirka 200 dansande barn, unga och vuxna samt ger shower, workshops och deltar i tävlingar. Exiled vill utöka sin verksamhet ytterligare genom att flytta till en mer centrumnära lokal. Eftersom dansens utveckling är en viktig fråga för kulturnämnden föreslår arbetsutskottet ett verksamhetsbidrag på 350 000 kronor till föreningen.

- Dansen är en prioriterad fråga och det här är ett av flera steg som kommer upp till kulturnämnden fram till årsskiftet, säger Omar Jakobsson.

Kontakt: Omar Jakobsson, kulturnämndens ordförande, 070-329 35 92