Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

IVO kritiserar kommunen för bristande dokumentation och rapportering

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) kritiserar socialnämnden i Luleå för bristande dokumentation i patientjournaler.

Bakgrunden till IVOs kritik är en tragisk händelse i fjol vid ett vård- och omsorgsboende där en brukare utsattes för vanvård, enligt IVO, och avled på sjukhuset.
IVO anser att den vård som brukaren fått vid vård- och omsorgsboendet har varit dålig.

– Det här får inte hända, vi har brustit och tyvärr ser vi återigen att det handlar om bristande dokumentation, säger Lena Kruse, verksamhetschef för vård och omsorg i Luleå kommun.

IVO kritiserar också särskilt den bristande dokumentationen i patientjournaler. Luleå kommun har vidtagit följande åtgärder för att säkerställa att dokumentation i patientjournaler innehåller de uppgifter som behövs för en god och säker vård:

  • All hälso- och sjukvårdspersonal har fått uppdaterad information om de lagkrav som finns i verksamheten.
  • Enhetschefen följer upp dokumentationen individuellt och på arbetsplatsträffar minst en gång i månaden.
  • Alla sjuksköterskor som jobbar jourtid planeras få administrativ tid mellan klockan 13-16 för att säkerställa att informationsöverföring hinner göras.

Kommunen ser också över hela hälso- och sjukvårdsorganisationen gällande ledning och styrning. Det arbetet ska vara klart innan årsskiftet.

Socialnämnden har till den 27 november på sig att svara IVO vilka åtgärder som kommer att vidtas samt hur tidsplanen ser ut för dessa.

Kontakt
Lena Kruse, verksamhetschef vård och omsorg, 0920-45 30 00