Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Luleå kommun får fortsatt möjlighet att utveckla kollektivtrafiken

Den regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten har idag beslutat att överlämna befogenheten att ingå avtal om lokaltrafiken till kommunen inför att nuvarande avtal med Luleå Lokaltrafik AB upphör oktober 2020.

Luleå kommun välkomnar beslutet som innebär att kommunen även efter 2020 får möjlighet att planera för en fortsatt utveckling av kollektivtrafiken i nära samverkan med övrig samhällsplanering och utvecklingen av ett attraktivt Luleå. Det nya avtalet ska gälla från mitten av oktober 2020.

”Nu har vi några år på oss att överväga hur vi på bästa sätt ska nyttja befogenheten vi fått för att utveckla kollektivtrafiken på bästa sätt för Luleås medborgare och besökare.” säger Lenita Ericson

Kontakta
Lenita Ericson, tfn 0920 – 45 37 24