Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Maarit Enbuske ny skolchef i Luleå kommun

Maarit Enbuske har utsetts till ny skolchef i Luleå kommun. Eftersom hon redan arbetar som tillförordnad skolchef, innebär det att hon tillträder tjänsten omedelbart.

Maarit Enbuske har under många år arbetat som rektor, dels vid Kalix kommun men också vid Hietaniemi friskola. Dessförinnan har hon arbetat som lärare under flertal år både i Finland och i Sverige. Maarit Enbuske har varit skolchef i Övertorneå i nästan sex år och de två sista åren även biträdande kommunchef.

Totalt har hon arbetat inom skolan i 20 år. Hon är utbildad grundskollärare vid Högskolan i Luleå, har genomgått rektorsutbildning vid Umeå universitet och toppledarprogrammet via Sveriges kommuner och landsting. Maarit Enbuske har sedan 2015 arbetat som chef för arbetsmarknadsförvaltningen vid Luleå kommun.

Eftersom Maarit Enbuske nu lämnar sin sin ordinarie tjänst vid arbetsmarknadsförvaltningen, innebär det att en ny förvaltningschef ska rekryteras dit. För närvarande är Sven Lindahl tillförordnad arbetsmarknadschef.

– Maarits långa erfarenhet och personliga egenskaper har varit avgörande för beslutet. Luleås skola uppvisar mycket goda resultat och står inför stora utmaningar för att vi ska kunna behålla den positionen. Därför är det glädjande att vi har kunnat rekrytera en skolchef som har kort startsträcka in i verksamheten, säger kommundirektör Mikael Lekfalk.

Ytterligare upplysningar lämnas av kommundirektör Mikael Lekfalk, mobil 070-650 54 10.

Foto Maarit Enbuskeöppnas i nytt fönster