Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Delårsrapport, matproduktion, elitsponsring

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade idag 18 ärenden, bland annat delårsrapporter, elitsponsring och en avsiktsförklaring med Piteå kommun om måltidsproduktion.

Delårsrapport: plus för Luleå

Befolkningen i Luleå har ökat med 401 personer under januari-augusti och ligger precis i nivå med prognosen. Till årets slut förväntas Luleå växa med sammanlagt 600 nya Luleåbor. Ungefär 350 nya bostäder beräknas vara färdiga 2017. Kommunens olika verksamheter redovisar ett positivt resultat på 633 miljoner kronor vilket är 648 miljoner kronor bättre än budget. Prognosen pekar på ett positivt resultat för kommunen för hela året. Det framgår av delårsrapporten för Luleå kommun som kommunfullmäktige föreslås besluta om.

Avsiktsförklaring: samverkan om matproduktion

Efter en återremiss i kommunstyrelsen har ärendet om samverkan för kostproduktion kompletterats. Bland annat efterfrågades uppgifter om vad det skulle kosta om kommunen byggde ett eget produktionskök. Enligt rapporten Översyn om kostproduktion i Luleå kommun beräknas den totala investeringskostnaden till 87 miljoner kronor.

Bakgrunden är att Region Norrbotten inte fortsätter samarbetet med Luleå kommun om kyld mat från och med år 2019 varför Luleå kommun undersöker möjligheten att samverka med Piteå kommun. Kommunfullmäktige ska besluta om att underteckna avsiktsförklaringen med Piteå kommunlänk till annan webbplats för att leverera mat till Luleå och Piteå kommuns särskilda och ordinära boenden.

Sponsring: avtal med elitlagen

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att anslå totalt 1,2 miljoner kronor till de fyra elitlagen i ishockey och basket för kommande säsong. Lagen (BC Luleå, Luleå Basket, Luleå Hockey och Luleå Hockey/MSSK) får 300 000 kronor vardera. De upprättar ett sponsringsavtal med kommunikationskontoret, där kommunen erbjuds exponeringsytor i utbyte mot sponsringen. Sedan två år tillbaka har Luleå kommun sponsrat dam- och herrlag med samma belopp.

Medborgarförslag: nya webbkameror

Kommunstyrelsen ska bifalla ett medborgarförslag om att sätta upp flera webbkameror med utsikt över vackra Luleåvyer. I dagsläget finns två webbkameror, en på Stadshuset och en på Ormberget som visar Luleå året runt. Ytterligare platser ska identifieras.

En motion om en storskalig termometer ska avslås med hänvisning till höga kostnader för anskaffning och underhåll.

Namnbyte: Luleå Renhållning

Kommunfullmäktige föreslås revidera bolagsordningen för Luleå Renhållning som avser att byta namn till Luleå MiljöResurs.

Kontaktperson:

Niklas Nordström (S) kommunstyrelsens vice ordförande, 070–497 36 62