Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Förslaget: Öppnar för att Musikens Makt kan leva vidare

Nästa vecka tas ärendet om Musikens Makt upp i kulturnämndens arbetsutskott. Förslaget till politikerna är att kommunen lämnar kraven som tidigare ställts på bland annat tidpunkt och målgrupp och istället öronmärker 1,35 miljoner till ett evenemang i centrum. Ett bidrag som sedan är öppet för föreningar att söka.

Nu är kulturförvaltningens utredning om festivalen Musikens Makt klar och frågan går upp till politiken. Första instans är kulturnämndens arbetsutskott den 12 oktober.

Tjänstepersonsförslaget är att kommunen årligen avsätter 1,35 miljoner till ett evenemang i centrum och att föreningar får lämna in bidragsansökningar för att genomföra ett arrangemang. Med det lämnar kommunen helt de gamla kraven på tidpunkt, målgrupp, marknadsföringsinsatser samt att varumärket Luleå ska stärkas.

Om bidraget även i fortsättningen ska vara bundet till krav är bedömningen att uppdraget ses som en beställning som måste upphandlas, då det rör sig om stora summor. (Musikens Makt fick 1,5 miljoner i kommunalt bidrag 2017, plus indirekta kostnader från parkavdelningen.)

Ärendets gång:
Eftersom kulturnämnden fått uppdraget att se över Musikens Makt från kommunstyrelsen är kulturnämnden inte en beslutande instans. Därför går ärendet en längre väg än vanligt då det slutgiltiga beslutet ska tas av kommunfullmäktige. Så här ser det ut:

  • 12 oktober - Kulturnämndens AU. Ser över tjänstepersonsförslaget och lämnar förslag till beslut till kulturnämnden. (Nytt pressmeddelande kommer efter arbetsutskottets möte.)
  • 26 oktober – Kulturnämnden. Tar beslut om ett förslag som sedan går vidare till kommunstyrelsen.
  • Okänt datum – Kommunstyrelsen. Tar förslag till beslut till kommunfullmäktige.
  • Okänt datum. Kommunfullmäktige. Tar beslut i frågan.

Bakgrund:
Musikens Makt har genomförts sedan 2010. Luleå kommun har via sina bidrag till festivalen ställt krav på tidpunkt, målgrupp, marknadsföringsinsatser och att varumärket Luleå ska stärkas.

Med tanke på att kraven kan ses som en beställning väckte dåvarande tillväxtkontoret 2016 frågan om festivalen egentligen borde upphandlas och ärendet hamnade på kulturförvaltningens bord för utredning.

Kommunen måste följa lagen om offentlig upphandling, oavsett om leverantören är en förening eller ett företag. För en direktupphandling får inte summan överstiga 534 890 kronor.

Kontakt: Åke Broström, kulturchef, 0920-45 35 63