Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Luleå 37:e bästa skolkommun av landets 290

I Lärarförbundets skolranking "Bästa skolkommun" placerar sig Luleå på 37:e plats, bland Sveriges 290 skolkommuner.

Idag har Lärarförbundets årliga rankning av Sveriges bästa skolkommun presenterats. Det är Sveriges största rankning i sitt slag och baseras på 13 kriterier, bland annat resurser till undervisning, lärartäthet, löner, andel barn i förskola och betyg.

Luleå kommun tappar placeringar från förra året, men behåller andraplatsen när det gäller kriteriet utbildade lärare och ligger också kvar på sjätteplats när det gäller
högskolebehörighet. I kategorin friska lärare har Luleå i år gått från plats 200 till plats 179. Däremot sjunker kommunen i kategorin lön där medellönen för lärare har jämnförts, placering 206 av 290 (plats 150 år 2016).

– Det är glädjande att vi klättrar i kategorin friska lärare och har fortsatt hög behörighet. Lärare är den viktigaste resursen vi har för att nå goda resultat i skolan, säger t f skolchef Maarit Enbuske.

I kategorin andel förskola - antal av befolkningen i åldern 1-5 år som var inskrivna i förskola har Luleå klättrat två placeringar och finns på plats 61.

Det största tappet är i merit likvärde och andel godkänt likvärde. Utifrån elevsammansättningen i Luleå kommun borde grundskolan nå ett bättre resultat. Jämförelsen handlar om föräldrarnas utbildningsbakgrund, andelen nyanlända elever och socioekonomi.

– Vi behöver arbeta med att utveckla ett språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen, särskilt med tanke på nyanlända elever. Utöver det ska vi analysera resultatet närmare för att undersöka vad nedgången beror på, förklarar Maarit Enbuske.

Platssiffran för kategorin andel elever som fullföljde gymnasieutbildningen inom tre år är 206, mot tidigare 135.

– Vi har hög behörighet till högskolan, men det är allt fler som behöver längre tid än tre år för att klara sina gymnasiestudier, fortsätter Maarit Enbuske. Gymnasieskolan är medveten om det och har under det här läsåret prioriterat arbetet med att förbättra
förutsättningarna. Frågor som studie- och yrkesvägledning och individuellt
anpassat stöd är viktiga att analysera i sammanhanget. Exempelvis leder omval
av utbildning ofta till längre utbildningstid.

– Vi kan konstatera att plats 37 av 290 fortfarande är bra, men vi har naturligtvis ambitionerna att vara ännu bättre.

Kontakt
Maarit Enbuske, t f skolchef, 0920 – 453121
Barn- och utbildningsförvaltningen, Luleå kommun