Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Kommunen ska betala 400 000 kr i avgift enligt arbetsmiljölagen

Den 9 mars 2017 skottade en av kommunens medarbetare taket på Kulturens hus utan fallskyddsutrustning. Förvaltningsrätten har nu bifallit Arbetsmiljöverkets yrkan om att Luleå kommun ska betala 400 000 kr i sanktionsavgift enligt arbetsmiljölagen.

Luleå kommun anser att ansökan ska avslås eller att avgiften ska reduceras. Motiveringen är att arbetet har utförts utan arbetsgivarens vetskap och att medarbetaren har gjort avsteg från gällande rutin och instruktion för hantering av snö och is på tak. Denna typ av arbetsuppgift ska enligt rutinerna utföras av entreprenörer.

– Som arbetsgivare har vi ett långtgående ansvar och domstolen har här gjort bedömningen att det faller inom vårt ansvar, säger stadsbyggnadschef Roger Danell.

Sanktionsavgiften för Luleå kommun räknades till högsta belopp på 400.000 kronor och är baserat på antalet anställda inom kommunen.

Kontakt
Roger Danell, stadsbyggnadschef, 0920-45 50 06