Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Goda studieresultat i gymnasieskolan

I SKL:s rapport Öppna jämförelser 2017 framgår att eleverna vid Luleå gymnasieskola uppvisar goda studieresultat.

Genomsnittligt betygspoäng för elever som tog examen eller gick ut med studiebevis läsåret 2015-16 ligger för Luleås gymnasieskolas elever totalt sett över riksgenomsnittet. Betygspoängen för elever på högskoleförberedande program ligger över riksgenomsnittet, och betygspoäng för elever på yrkesprogram är i paritet med genomsnittet i riket.

Fler elever ska nå examen

Genomströmningen (elever som efter 3 år når examen) vid Luleå gymnasieskola ligger under de tre senaste åren relativt stabilt, strax över riksgenomsnittet. För högskoleförberedande program ses en liten minskning i andel genomströmmade elever. Luleå gymnasieskola avviker från riket där trenden är att genomströmningen generellt ökar.

Under läsåret 2017-2018 har Luleå gymnasieskola ett särskilt fokus på att arbeta strategiskt för att främja närvaro och analysera orsaker till att elever lämnar skolan utan slutförd utbildning.

– Det pågår ett ständigt förbättringsarbete för att öka genomströmningen, säger t f skolchef Maarit Enbuske. Det främsta verktyget är fokus på kunskaper och att utveckla undervisningen så att alla elever når så långt de kan i sina studier. Exempel på det är gymnasieskolans arbete med extra anpassningar av undervisningen samt de lärstudior där elever, utanför ordinarie lektionstid, får stöd av pedagogisk personal.

Fler till arbete och studier efter examen

73 % av de elever som fått examen eller studiebevis vid Luleå gymnasieskola är två år senare etablerade på arbetsmarknaden eller studerar. Andelen har ökat jämfört med förra året och ligger något över riksgenomsnittet.

– Gymnasieskolan har kompetent personal och fokus på kunskap, väl utvecklad samverkan med arbetsliv och högskola, det sammantaget ger också ett gott resultat, menar t f skolchef Maarit Enbuske.

Kontakt
Maarit Enbuske, t f skolchef, 0920 - 45 31 21
Barn- och utbildningsförvaltningen, Luleå kommun

Öppna jämförelser Gymnasieskola 2017länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster