Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

EduGaming – spännande samverkan mellan Tunaskolan och skolor i Italien och Portugal

Tunaskolan deltar tillsammans med två andra skolor, en i Italien och en i Portugal, i ett projekt som finansieras av Erasmus+, ett EU-program för internationellt samarbete och utbyte inom utbildning, ungdom och idrott.

Projektet EduGaming ska under två års tid inom ramen för EU-programmet undersöka, skapa och testa mängder med sådant som har med spel och lärande att göra.

Niilo Alhovaara, lärare på Tunaskolan:

– För dagens unga som så småningom kommer att skaffa sig jobb, i synnerhet jobb som inte ens existerar idag, gäller det att kunna agera i en komplex verklighet, fixa kraven som ställs genom ökad digitalisering, omsätta idéer i handling och lösa problem, utveckla sin förmåga att använda digital teknik och sin digitala kompetens och att se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang.

Ett mål i grundskolans läroplan är att skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.

– I projektet har vi tagit fasta på tänket från spelvärden. Det är något visst med spel, något som gör att man lätt blir fast, tiden bara försvinner och roligt är det som bara den. Så klart lär man sig en hel del av bara farten, samarbete, att anpassa sig till olika situationer, och som det ofta fungerar idag gäller det också att både vässa sina kommunikativa kunskaper och sitt digitala kunnande.

Erasmus+ är EU:s program för internationellt samarbete och utbyte inom utbildning, ungdom och idrott. Programmet är tänkt att fungera som ett verktyg och en del i arbetet med att vända den socioekonomiska krisen i EU-länderna, stärka tillväxten och sysselsättningen och främja social jämställdhet och integrering. Första planeringstillfället blir i Trani, i Italien 18 – 21 oktober där rektor och ett par lärare från respektive skola och land träffas. Från Tunaskolan deltar rektor Marcus Hedström och lärarna Jenny Nyman och Niilo Alhovaara.

– Bidraget från EU innebär att några elever och lärare från var och en av dessa tre skolor kommer få möjligheten att se sig om i Europa och skaffa sig mängder med erfarenheter och nya vänner i den fysiska världen. Genom virtuella sammankomster öppnar sig dessa möjligheter för många, många fler!

Kontakt
Niilo Alhovaara, lärare Tunaskolan, 0920-453369
http://tunablogg79.blogspot.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster