Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

En ny skola för nya tider – Tallkronanskolan invigd idag

Nu har den nya skolan på Kronanområdet i Luleå slagit upp sina portar. Bygget av den nya skolan startade i april 2016 och precis i tid till höstterminsstarten kunde de första förväntansfulla eleverna och föräldrarna hälsas välkomna.

Tallkronanskolan är byggd för 500 elever, från förskoleklass till och med klass 6. Från och med i höst är 118 elever inskrivna, från förskoleklass till och med årskurs fyra, men om två år är Tallkronanskolan en F-6 skola fullt ut.

Patricia Norberg rektor på Tallkronanskolan har under våren och sommaren haft fullt upp med att se till att det finns personal på plats och att lokalerna står redo inför skolstarten.

– Många har varit intresserade av att arbeta på Tallkronanskolan och det känns jättekul, säger rektor Patricia Norberg. Bland drygt 70-talet ansökningar till de utannonserade tjänsterna är nu två förskollärare, fyra fritidspedagoger, sex lärare, en fritidshemsutvecklare och en specialpedagog anställda. Ett toppenteam!

Barn- och utbildningsförvaltningen har tillsammans  med Stadsbyggnadsförvaltningen haft ett nära samarbete när det gäller att utforma Tallkronanskolan. Skolbyggnadenär cirka 5 300 kvadratmeter stor och utemiljön cirka 14 000 kvadratmeter.

Stort fokus har legat på att skapa flexibla lokaler. Skolan står inför nya krav, ett
förändrat lärande påverkar yrkesrollerna och ställer krav på lokaler som ska
möjliggöra och vara ett stöd i undervisningen.

På Tallkronanskolan har traditionella klassrum ersatts av så kallade hemvisten och för de estetiska och praktiska ämnen, exempelvis bild, trä, textil och musik
finns särskilda verkstäder och ateljéer. Genom att tänka nytt kring såväl
organisation som lokallösningar ökar möjligheterna att samnyttja fler kompetenser. Det innebär också att samarbetet mellan förskola och skola och mellan lärare och elever ökar.

– Tallkronanskolans formulerade mål och ambitioner stärker bilden av skolan i Luleå som nationellförebild, säger Carina Sammeli, ordförande i barn- och utbildningsnämnden. Skolan ska vara en mötesplats där lärande, framtidstro och drömmar spirar.

Skolan ligger i direkt anlutning till förskolan Spira. Tallkronans kök lagar förutom maten till skolans elever också maten till förskolan Spiran. Fram till dess att Kronanområdet är fullt utbyggt är det möjligt att vid behov använda skolans lokaler även för förskoleverksamhet.

–Luleå växer, och med Tallkronaskolan läggs ytterligare en viktig pusselbit i förverkligandet av en modern och hållbar stadsdel, säger Lenita Ericson, ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

– Jag vill tacka byggentreprenören Peab för ett bra samarbete och alla inom Luleå kommun som slitit hårt för att färdigställa Tallkronanskolan till terminstarten, säger Jesper Klefsjö, avdelningschef vid Investering Stadsbyggnadsförvaltningen i Luleå kommun. Tillsammans har vi skapat goda förutsättningar för att våra barn ska få en bra skolgång, det är stort.

För mer information:
Carina Sammeli, ordförande i barn- och utbildningsnämnden, 070-619 33 38
Lenita Ericson, ordförande i stadsbyggnadsnämnden, 072-725 10 24
Patricia Norberg, rektor Tallkronanskolan, 0920-45 71 31