Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Uppdatering; Branden på Porsöskolan

Merparten av klassrummen på Porsöskolan är intakta och undervisningen bedrivs enligt plan med ordinarie elevgrupper i respektive hemklassrum.

Försiktighetsåtgärder gäller för delar av lokalerna. Brandtekniker och saneringspersonal är på väg ut för att bedöma läget.

Mötesplatsen Träffpunkten och biblioteket kan på grund av rökskada inte nyttjas. Inte heller musik- och textilslöjdssal går att använda. Delar av korridorerna är också påverkade av röken.

Kontaktperson
Verksamhetschef Louice Stridsman, 0920 – 45 72 82