Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Bidrag till Luleå Art Biennal och Folkets Bio samt uppdatering om Musikens Makt

Kulturnämndens arbetsutskott behandlade i dag bidragsansökningar från Luleå Art Biennal samt Folkets Bio. Dessutom informerades att frågan om Musikens Makt kommer upp till kulturnämnden i oktober.

Luleå Art Biennal, LAB, föreslås få 500 000 av kulturnämnden för att dra igång arbetet med att arrangera en konstbiennal i Luleå under 2018. Kommunens totala insats handlar om cirka en miljon, uppdelat på två omgångar.

Den senaste upplagan av LAB arrangerades 2013 men sedan dess har biennalen legat på is.

- Vi är glada att återigen kunna ta upp det internationella konstutbytet. Det är viktigt för att konsten och kulturen i Luleå ska kunna utvecklas. Vi tror att det här upplägget kommer fungera bra, säger Omar Jakobsson, ordförande kulturnämnden.

Meningen är att LAB ska återuppstå med Folkrörelsernas konstfrämjande som huvudman och en styrgrupp bestående av representanter från Luleå kommun, Galleri Syster, Region Norrbotten, Norrbottens museum och Kilen Art Group i ansvar för det långsiktiga arbetet.

Även Folkets Bio, som förra hösten flyttade in i Royalbiografen i centrala Luleå, föreslås få ett verksamhetsbidrag på 200 000 kronor för sina höstaktiviteter.

Dessa båda förslag klubbas på kulturnämndens möte den 21 september.

Musikens Makt i oktober
Däremot kommer utredningen om Musikens Makts möjligheter att fortsätta sin festival att tas upp på kulturnämnden den 26 oktober istället för nu i september som tidigare sagt. Detta beror på att kulturnämnd och förvaltning måste få ett bra underlag att ta ställning till.

Efter att kulturnämnden sagt sitt kommer ärendet gå vidare upp till kommunstyrelsen och fullmäktige för slutgiltigt beslut.

Kontakt: Omar Jakobsson, ordförande kulturnämnden, 070-329 35 92