Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Piteå och Luleå planerar för gemensam måltidsproduktion

Luleå och Piteå kommun har för avsikt att gå in i en gemensam samverkan rörande måltidsproduktion av kyld mat till särskilt- och ordinärt boende inom socialförvaltningens verksamhetsområde.

Från och med början av 2019 har socialförvaltningen i Luleå kommun behov av att säkerställa produktion och leverans av kyld mat till kommunen, ca 745 000 matportioner per år, då rådande förhållanden kommer att ändras. Det är Region Norrbotten som aviserat att man inte längre kan leverera måltider till socialförvaltningen i Luleå som man gjort de senaste tio åren.

Piteå har ett av landets modernaste produktionskök i Öjebyn med en effektiv och kvalitetssäkrad process för måltidsproduktion och en väl fungerande kostorganisation. En gemensam förstudie med Luleå och Piteå har påbörjats med syfte att utreda om förutsättningar finns för samverkan. Förstudien visar så här långt att förutsättningar finns och därtill goda möjligheter för ett givande samarbete för båda parter. Samverkan planeras via en gemensam nämnd och ett samverkansavtal.

– Vi behöver samverka både inom och mellan kommuner för att säkra välfärden och kommunmedborgarnas trygghet. Kommunfullmäktige i Piteå har fastställt att samverkan ska öka med andra inom koncernen och med andra kommuner. Avsiktsförklaringen är ett första steg för ett givande samarbete för båda parter, säger Helena Stenberg, kommunalråd i Piteå kommun.

– Samverkan med vår grannkommun är bra både för kvaliteten och rent ekonomiskt för skattebetalarna. På det här sättet kan vi hitta nya utvecklingsområden som gynnar båda kommunerna, säger Niklas Nordström, kommunalråd i Luleå kommun.

Beslut om att gå vidare med en avsiktsförklaring och därefter hitta formerna för samverkan kommer att fattas i Piteås kommunfullmäktige och i Luleås kommunfullmäktige den 25 september 2017.

Kontakt:
Helena Stenberg , kommunalråd i Piteå, telefon: 0911-69 60 00 (växel)
Niklas Nordström, kommunalråd i Luleå, telefon: 0920-45 30 00 (växel)