Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Kostnadsfria sommarlovsaktiviteter

Luleå kommun gör en sommarlovssatsning för barn och unga 6-15 år under sommarlovet. Det kommer att anordnas en mängd olika kostnadsfria aktiviteter där Luleå kommun, Ung i Luleå, föreningslivet och olika kommunala verksamheter är arrangörer.

-Vi vill hjälpa till att sätta en guldkant på sommarlovet och erbjuder därför kostnadsfria aktiviteter för alla barn och unga 6-15 år i kommunen, berättar Anette Berglund,
Ung i Luleås ungdomssamordnare.

Ung i Luleå skickade ut en sommarlovsenkät till unga på högstadiet där de fick chansen att vara med och påverka vilka sommarlovsaktiviteter som de helst vill delta i.  Ungdomarna fick även svara på frågan när under sommarlovet som det är viktigast att det anordnas aktiviteter.

Rekordmånga ungdomar svarade på enkäten.

-Vi vill erbjuda aktiviteter som bidrar till stimulans, glädje och personlig utveckling. Aktiviteterna ska stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund, säger Anette.
Pengarna till sommarlovsaktiviteterna kommer från MUCF - Myndigheten för ungdoms och civilsamhälles frågor. 

Ett axplock av aktiviteterna

  • Ridläger
  • Paintbollevent
  • Fotbollsturneringar
  • Teaterskola
  • Dansworkshops
  • Utflykter till Arcusbadet och Klubbviken
  • Utebasket

Sommarlovsaktiviteterna startar den 16 juni och pågår hela sommaren till och med helgen innan skolstarten i augusti.

Mer information om sommarlovsaktiviteterna:
 www.lulea.se/sommarlovsaktiviteterlänk till annan webbplats och på www.lulea.nulänk till annan webbplats

Kontaktpersoner:
Anette Berglund, ungdomssamordnare Ung i Luleå 0920-45 56 18 (nås fram till 7 juli)

Hans Larsson, fritidsledare Ung i Luleå (nås från 10 juli) 072-561 46 67