Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Luleå satsar i Almedalen

För fjärde året i rad deltar Luleå kommun under Almedalsveckan i Visby i början av juli. Syftet är att träffa inflytelserika personer från olika samhällssektorer och att få fler att upptäcka de möjligheter som Luleå erbjuder.

Luleå kommun har deltagit i Almedalen de senaste tre åren och framgångsrikt lyft frågor som är viktiga för kommunen och regionen. Bland annat betydelsen av att satsa på en utbyggd hamn, det så kallade projekt Malmporten, och vikten av att Sverige anpassar elskatten till omvärlden för att vi fortsättningsvis ska kunna konkurrera om fler etableringar av serverhallar. Detta är två exempel där vi kan se att arbetet i Almedalen och andra möten och kontakter har genererat goda resultat för Luleåregionen.

Kommunens arbete i Almedalen kommer i år att koncentreras kring två huvudpunkter. Dels fortsätta manifestera Luleå som en framgångsrik region i norra Sverige, dels etablera Luleå som Sveriges centrum för arktiska frågor. Totalt satsar Luleå kommun närmare 700 000 kronor på sitt engagemang i Almedalen.

– Luleå är Sveriges naturliga centrum för Arktisfrågor. Luleå har redan etablerat sig internationellt via samarbetet med Tromsö och Uleåborg. Luleå är ett infrastrukturellt nav i regionen och har ett utvecklat näringsliv som utnyttjar just det nordliga klimatet i testverksamhet, serverparker och forskning. Målsättningen är att etablera Luleå som Sveriges huvudstad i Arktis, säger kommunalrådet Niklas Nordström.

– Dessutom vill jag fortsätta och odla våra kontakter direkt mot regeringen och andra viktiga beslutsfattare för att befästa bilden att det går bra för Luleå och att vi är ett intressant område i Sverige. I det sammanhanget är Almedalen en ovärderlig arena eftersom vi där enkelt träffar en stor del av landets beslutsfattare på ett och samma ställe, säger Niklas Nordström.

Kommunens budget för Almedalen uppgår totalt till nästan 700 000 kronor.

Kontaktperson: Niklas Nordström, mobil 070 - 497 36 62