Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Presskonferens kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar idag elva ärenden, bland annat förvärv av bogserbåt, en förstudie till Teknikens hus framtida placering och en utdelning för sociala ändamål som ej finns i bilaga.

Välkommen till en presskonferens där ordförande Yvonne Stålnacke redovisar de ärenden utskottet behandlade.

Tid: Onsdag 7 juni, kl. 11.30

Plats: Stadshuset, sammanträdesrum vån 9

Se föredragningslista