Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Luleås skolchef slutar

Karina Pettersson-Hedman slutar som chef för Barn- och utbildningsförvaltningen vid Luleå kommun. Beslutet grundar sig i att kommundirektören vill ha ett nytt ledarskap inom skolan för att omhänderta de utmaningar som väntar.

Luleå kommun har under en lång följd av år uppvisat goda skolresultat som hävdar sig väl i nationell jämförelse. Men skolan står inför stora utmaningar. Skolstrukturen i Luleå bygger på de förhållanden som gällde för 40 - 50 år sedan. Kommunen växer och behöver anpassa sig till de villkor som gäller idag och framöver. Förändringarna inom skolan har också ifrågasatts av en stor opinion som skapat oro i kommunen.

– Karina Pettersson-Hedman har på ett värdefullt sätt bidragit till skolans goda resultat. Men vi behöver en ny kraft som tar över ledarskapet och förnyar vårt sätt att arbeta. Därför har jag landat i det här beslutet, säger kommundirektör Mikael Lekfalk.

Den uppgörelse som träffats innebär att Karina Petterson-Hedman från och med 16 juni lämnar sitt uppdrag som chef för Barn- och utbildningsförvaltningen. Hon står till arbetsgivarens förfogande för överlämning av arbetsuppgifter, fram till 30 september när hennes anställning vid Luleå kommun upphör. Arbetsgivaren har tecknat en uppgörelse som innebär att hon kompenseras med 36 månadslöner a 81 760 kronor.

Som tillförordnad skolchef kommer Maarit Enbuske att träda in. Detta sker från och med måndag 19 juni. Maarit Enbuske har under många år arbetat som rektor, dels vid Kalix kommun men också vid Hietaniemi friskola. Dessförinnan har hon arbetat som lärare under flertal år både i Finland och i Sverige. Maarit Enbuske har varit skolchef i Övertorneå i nästan sex år och de två sista åren även biträdande kommunchef. Totalt har hon arbetat inom skolan i 20 år. Hon är utbildad grundskollärare vid Högskolan i Luleå, har genomgått rektorsutbildning vid Umeå universitet och toppledarprogrammet via Sveriges kommuner och landsting. Maarit Enbuske har sedan 2015 arbetat som chef för Arbetsmarknadsförvaltningen vid Luleå kommun.

Under tiden som Maarit Enbuske är tillförordnad skolchef kommer Sven Lindahl att vara tillförordnad chef för Arbetsmarknadsförvaltningen.

Eventuella frågor besvaras av kommundirektör Mikael Lekfalk, mobil 070 - 650 54 10.