Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Gemensam insats mot olovliga bosättningar

Ett flertal EU-migranter har bildat en olovlig bosättning i centrala Luleå med bilar som husrum. Då det uppstått en del problem med bland annat renhållnings- och säkerhetsfrågor så har markägare med stöd av kommun och polis fört dialog med migranterna.

Vid järnvägsstationen i centrala Luleå finns sedan en tid tillbaka en bosättning som saknar lov från markägarna. Bosättningen är belägen under Malmuddsviadukten vid järnvägsstationen och vidare ned mot hamnen i centrala Luleå. Området som migranterna rör sig inom ägs av Trafikverket, kommunen och Jernhusen.

- Vi har ett gemensamt ansvar och intresse att komma tillrätta med detta. Luleå kommun har sedan tidigare beslutat att inte tillåta olovliga bosättningar på kommunens mark. Genom att agera gemensamt sänder vi ett tydligare budskap, säger Joel Domeij, miljöinspektör vid Luleå kommun.

I morse träffades representanter från kommunen, polisen och Trafikverket för att möta bosättarna på plats. Gemensamt har de informerat om de lagar och regler som gäller i Sverige samt erbjudit samhällets stöd. Marken är delvis privat och det saknas hantering för avfall, vilket bland annat strider mot kommunens renhållnings- och hälsoföreskrifter. Migranterna har hänvisats till andra ställen där det är tillåtet att bosätta. De har också fått information om hur de kan få hjälp och stöd från kommunen. Platsen kommer nu att städas upp.

Polisen fanns med på plats för att upprätthålla lugn och agera samtalspartner för att samtalen ska kunna genomföras utan ordningsstörning.

- Samtalet gick lugnt till och migranterna har nu hänvisats till campingplatser och liknande platser där det är tillåtet att bo, säger Stefan Ström kommunpolis.

Kontakt Luleå kommun
Joel Domeij, miljöinspektör
0920-45 47 60

Kontakt Polisen
Stefan Ström, kommunpolis Luleå/ Boden
010 – 56 836 82