Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Sunderbyskolan – när två skolor blir en

Kläppenskolan och Hemängsskolan i Sunderbyn blir från och med årsskiftet en gemensam f-6 skola då alla pedagoger och elever samlas under samma tak – i ”nya” Sunderbyskolan. Barn- och utbildningsnämnden fastställde vid sitt sammanträde idag det nya namnet - Sunderbyskolan.

Kläppenskolans och Hemängsskolans rektorer tillsammans med elevrådsrepresentanter fanns på plats i Stadshuset sessionssal när Barn-
och utbildningsnämnden beslutade att den gemensamma f -6 skolan i Sunderbyn ska heta Sunderbyskolan.

Juryn, som bestått av sex elever samt skolpersonal, rektorer och barn- och utbildningsnämndens ordförande, har enhälligt beslutat att förslå nämnden att skolan ska heta Sunderbyskolan.

– En del i att vi alla ska känna att vi har en gemensam skola är att vi byter namn, säger rektor Lena Sandberg. Elevrådet har samlat in namnförslag från klasserna. Pedagoger från båda skolorna har valt ut fem namnförslag, där några har haft anknytning till Sunderbyn och platsen för skolan. Därefter har elevrådet diskuterat namnförslagen ytterligare ett varv och juryn har slutligen enats om förslaget, Sunderbyskolan.

Organisationen för skolan är uppbyggd med arbetslag bestående av en blandning av elever och pedagoger från båda enheterna. De äldre eleverna kvarstår i sina ursprungliga klasser medan de yngre eleverna kommer att bilda åldershomogena klasser för förskoleklass, klass 1 och klass 2.

Sunderbyskolan ska vara färdigställd och eleverna finnas på plats när vårterminen 2018 drar igång.

Kontaktpersoner
Rektor Lena Sandberg, Kläppenskolan, 070-323 99 27
Rektor Catarina Öberg, Hemängsskolan, 0920-45 42 40