Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Detaljplan Kronan, samverkan mot våld, aktiviteter på Södra strand

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade idag 25 ärenden, bland annat detaljplan för Kronandalen, en överenskommelse om samverkan med polisen samt bidrag till aktiviteter på Södra strand.

Detaljplan klar för Kronan

Kommunfullmäktige föreslås anta detaljplanen för Kronandalen som möjliggör en tät kvartersstruktur med ca 2 200 bostäder. Bebyggelsen ska vara blandad med olika boendetyper och former, naturnära och med höga ambitioner för hållbart byggande och resande. Detaljplanen föreslår att byggnaden C7, före detta motorverkstad, klassas som kulturhistoriskt värdefull och lämplig för att rymma en förskola. Området kommer att byggas ut i etapper under 10-15 år framöver. Stadsdelen ska vara utbyggd för att främja cykel-, gång- och kollektivtrafik.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har idag även tilldelat Linkker OY kontrakt för leverans av elbussar som ska trafikera linje sex mellan Kronan och Porsön.

Köavgift ingår i försörjningsstöd

Avgift för plats i den kommunala bostadskön ska inräknas i försörjningsstödet. Det gäller ca 80 hemmaboende ungdomar över 15 år i Luleå som bor i hushåll med försörjningsstöd. Vänsterpartiet föreslog det i en motion som kommunfullmäktige ska besluta om. Det innebär ökade kostnader på 20 000 kronor årligen för socialförvaltningen. Köavgiften i den kommunala bostadskön är 250 kronor per år.

Samverkan med polisen mot våld

Kommunstyrelsen ska anta en överenskommelse mellan polisen och Luleå kommun om samverkan för ökad trygghet och minskad brottslighet. Bland annat prioriteras brottsförebyggande insatser för unga kriminella och våld i nära relationer och offentlig miljö. 

Aktiviteter Södra strand 

För att kunna ordna aktiviteter på Södra strand under sommaren anslås 530 000 kronor till stadsbyggnadsnämnden som samordnare. Under sommaren 2015 och 2016 erbjöds en rad olika aktiviteter på Södra hamnplan under namnet Södra strand.

Bland övriga ärenden:

  • Förstaårsstudenter vid Luleå tekniska universitet som är folkbokförda i Luleå kommun får gratis busskort under första terminen
  • 50 000 kronor var går till basketklubbarna Luleå Basket och BC Luleå som bonus för SM-guld
  • 50 000 kronor till Lions för allsångkvällen på Hägnan i juli

Kontaktperson:

Yvonne Stålnacke (S), kommunstyrelsens ordförande, 070 641 55 56