Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

60 miljoner till kommunala infrastrukturen på Kronandalen

Nu är nästa etapp för Kronandalen beslutad av stadsbyggnadsnämnden. Arbetet omfattar byggande av GC-väg längs Bensbyvägen, Konstnärlig gestaltning, Träffparken och Entré syd - med fokus på tillgänglighet och hantering av dagvatten.

Arbetena startar omgående och beräknas pågå fram till 2018 innan allt är färdigställt.

-Det är glädjande att se vilken framgångsfaktor det har varit att bygga infrastrukturen i utökad samverkan med entreprenören BDX. Det är tydligt att öppenhet skapar effektivitet, säger Lenita Ericson, ordförande i stadsbyggnadsnämnden vid Luleå kommun.

Etappen inleds nu med arbete kring entré syd - Gamla vakten på LV7 området - sedan följer schaktarbete för ny gång- och cykelväg längs Bensbyvägens östliga sida. Parallellt pågår arbetet med de ena av de två nya parkerna i området - Träffparken, som blir den centrala i området Kronandalen.

Samtidigt fortsätter arbetet med infrastrukturen, vatten- och avlopp samt de kommunala gatorna som ingår i den första etappen. Arbetet fortsätter med det nya bostadsområdet på Kronan som planerat och projektbudget för etappen ligger på cirka 60 miljoner kronor.

-Den första etappen i samverkansprojektet har fungerat mycket bra och vi ser fram emot ett fortsatt bra samarbete med Luleå Kommun, säger Björn Lindbäck, affärschef division Entreprenad, BDX


Kontakt

Lenita Ericson, stadsbyggnadsnämndens ordförande

072 – 725 10 24 lenita.ericson@lulea.se

Björn Lindbäck, affärschef division Entreprenad

070-270 91 10 Bjorn.Lindback@bdx.se

Mer information om de olika arbetena finner ni på vår webbplats om Kronandalen.länk till annan webbplats