Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Infrastruktur, e-förslag, trygghetsboende

Kommunstyrelsen behandlade idag 25 ärenden, bland annat vilka infrastrukturprojekt kommunen prioriterar, en sänkt åldergräns för trygghetsboende och att medborgarförslag ersätts av e-förslag.

Prioriterade trafikprojekt

Norrbotniabanan, Malmporten och Luleå bangård är tre infrastrukturprojekt som Luleå kommun prioriterar och som borde tas med i den nationella transportplanen. I en skrivelse till Trafikverket och Region Norrbotten betonar kommunen särskilt vikten av att fortsätta planera för kustjärnvägen (Norrbotniabanan Umeå-Luleå) för att inte äventyra EU:s medfinansiering. Vidare prioriterar Luleå kommun i samsyn med Boden kommun dubbelspår på järnvägen mellan Luleå och Boden.

E-förslag ersätter medborgarförslag

Luleåbor som vill utveckla sin kommun kan lämna in e-förslag som ersätter nuvarande medborgarförslag. För att fullmäktige ska ta upp förslaget till beslut krävs 77 röster som stödjer det. Antalet röster grundar sig i att Luleå kommun beräknas passera 77 000 invånare när e-förslaget införs. Framöver ska e-förslag lämnas på kommunens webbplats där medborgarna kan bilda opinion kring en fråga under en begränsad tidsperiod.

Lokalvård åter i kommunal regi

Lokalvården i Luleås skolor ska helt återgå till stadsbyggnadsförvaltningen. Enligt ett tidigare beslut ska stadsbyggnadsförvaltningen upphandla tio procent av städningen i skolorna externt. Detta beslut återtas, dels för att få en bättre samordning, dels för att det finns betydande kvalitetsskillnader i skolornas städning. Framöver ansvarar stadsbyggnadsförvaltningen att välja lämplig driftsform för all lokalvård till sina hyresgäster.

Lägre ålder vid trygghetsboende

För att kunna bo på trygghetsboende måste man ha fyllt 65 år. Efter att regeringen har sänkt ålderskravet från 70 till 65 år reviderar även Luleå åldersgränsen för trygghetsboende i det kommunala regelverket. Ändringen gör att fler kan söka trygghetsboenden. I Luleå kommun kommer sammanlagt 325 lägenheter i trygghetsboenden att vara klara i slutet av 2018.

Pengar till marknadsstrategi

För att underlätta för teknikföretag från Luleå att söka riskkapital i Austin ska en marknadsstrategi tas fram. LTU business beviljas för det 110 000 kronor. Luleå har sedan tre år tillbaka ett internationellt samarbete med Austin.

Kontaktperson:

Yvonne Stålnacke (S), kommunstyrelsens ordförande, 070 – 641 55 56