Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Luleå kommun deltar i Krisberedskapsveckan

Den 8-14 maj uppmärksammar Luleå kommun den nationella Krisberedskapsveckan. Kampanjen fokuserar på vad invånarna själva kan göra vid allvarliga samhällsstörningar.

Krisberedskapsveckan har initierats av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och det är en kampanj tillsammans med landets kommuner. Syftet är att få hushållen att reflektera över hur man tillgodoser behovet av mat, vatten, värme och kommunikation om viktiga samhällsfunktioner som el-, vatten- och telekommunikationer slutat fungera.

- Kommunen har en viktig roll i samhällets beredskap vid händelse av kris. Vi tror också att det finns ett ökat intresse hos allmänheten för frågor som handlar om vår säkerhet. Förberedda och engagerade invånare stärker kommunens samlade krisberedskap. Därför deltar vi i Krisberedskapsveckan, säger Mikael Lekfalk, kommundirektör.

Nationell kampanj

 ”Vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ner?” Det är budskapet under årets kampanjvecka som syftar till att öka kunskapen om den egna beredskapen vid en kris.  

- Luleå kommun har en god beredskap inför eventuella kriser. Krisberedskapsveckan är ett steg för att förbättra kunskapen hos invånarna för att de ska kunna förbereda sig inför en särskild händelse, säger Sandra Ylinenpää, Säkerhetssamordnare i Luleå kommun.

Aktiviteter under veckan

I Luleå kommun händer följande i samband med Krisberedskapsveckan:

Ny webbinformation
Kommunen lanserar ny webbinformation om beredskap på: www.lulea.se/krislänk till annan webbplats Där hittar du viktig information om vilken beredskap som finns i kommunen och hur du förbereder dig.

Utställningar
Under Krisberedskapsveckan har Luleå kommun två utställningar, en i Stadshuset och en på Stadsbiblioteket. Där kan Luleåborna få mer information om krisberedskap och hur man förbereder en så kallad krislåda i hemmet. Utställningarna visas 8-14 maj.

Information i sociala medier
Under veckan kommer vi att kampanja på webben och i våra sociala medier med fokus på hur du kan förbereda dig och din familj.

Samlad information om Krisberedskapsveckan finns här:

www.msb.se/krisberedskapsveckanlänk till annan webbplats

www.lulea.se/krislänk till annan webbplats

Kontaktpersoner:

Sandra Ylinenpää, säkerhetssamordnare Luleå kommun, telefon 0920-45 60 35

Malin Taavola, kommunikationsstrateg Luleå kommun, 076-133 87 37