Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Kulturskolan i Luleå får 1,4 miljoner från Kulturrådet

Pengarna från Kulturrådet innebär att det blir mer kultur för Luleås barn och unga. 6 300 elever från förskoleklass upp till årskurs 9 kommer att få medverka i projekt inom Skapande skola, som tar upp ämnen som vänskap, solidaritet, normer och likabehandling. Målet med detta är en trygg identitet och förståelse för andra kulturer.

– Eftersom Kulturskolan har en omfattande musikverksamhet utgör projekten i Skapande skola ett viktigt komplement med olika estetiska uttrycksformer, säger Luleå kommuns samordnare för Skapande skola, lektor Joakim Hellgren vid Kulturskolan. Vi vill att Luleås barn och unga ska få delta i kulturell verksamhet i så stor utsträckning som möjligt. Estetiska uttrycksformer bidrar till att skapa delaktighet och sammanhang där elevernas rätt att uttrycka sig tas om hand.

Några av projekten görs tillsammans med fria teatergrupper, dansare och filmare där skolorna tillsammans med professionella kulturaktörer arbetar med ämnen som vänskap, solidaritet, normer och likabehandling.

– Det bidrar till, som läroplanen LGR -11 säger, främjande av förståelse för andra människor och ökad inlevelseförmåga”, menar Joakim Hellgren.

Med professionella filmares hjälp vill några skolor utveckla elevernas förmåga att
kritiskt granska text och film samt använda modern teknik för berättande. Ett
annat exempel är att utveckla samverkan mellan musik och matematik med hjälp av
professionella slagverkare.

Kulturskolan i Luleå får 1,4 miljoner av en total på 180 miljoner varav 5,2 miljoner som fördelas i Norrbotten.

Kontaktperson
Joakim Hellgren, Kulturskolan, lektor i musik och samordnare för Skapande skola,
070 - 628 26 06